tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Poświętne

 Budżet przetrwania w Poświętnem

 
Kilka tygodni temu opisywaliśmy ekspresowe obrady Rady Powiatu. Okazuje się jednak, że są też w naszym powiecie samorządy, które potrafią obradować nawet dziesięć godzin

W minionym tygodniu odbyła się IV sesja Rady Gminy Poświętne, podczas której samorządowcy mieli decydować o uchwaleniu budżetu gminy na 2011 rok. Poprzedziły ją obrady komisji stałych, które odbyły się kilka dni wcześniej na wspólnym posiedzeniu pod przewodnictwem szefa komisji budżetowej. Przed debatą budżetową radni zajęli się podjęciem uchwał w sprawie: upoważnień wiceprzewodniczących Rady Gminy, szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011–2020 oraz w powołania komisji doraźnej do spraw herbu gminy. Wszystkie uchwały były podjęte jednogłośnie, a w skład komisji heraldycznej weszli radni: Andrzej Pawlik – przewodniczący, Michał Franas – zastępca przew. oraz członkowie: Andrzej Małachowski, Marian Grzegorski i Mieczysław Worach. Gmina Poświętne jako jedyna w powiecie nie posiada własnej pieczęci oraz herbu, dlatego samorządowcy jeszcze w minionym roku podjęli działania zmierzające do ustanowienia herbu gminy.
Następnie rozpoczęła się debata na temat budżetu na 2011 rok, a była ona poprzedzona obszernym wystąpieniem skarbnika gminy Jadwigi Kośki, która przedstawiła propozycję budżetu z uwzględnieniem sugerowanych przez radnych na wspomnianej wielogodzinnej komisji poprawek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dyskusji między skarbnikiem a radnymi głównym tematem były oszczędności oraz ewentualne inwestycje w 2011 roku. Radny Grzegorz Świąder dopytywał o terminy i kolejność podłączeń miejscowości położonych w pobliżu powstałej w minionym roku oczyszczalni ścieków. W odpowiedzi wójt Mieczysław Stępień stwierdził, że w tegorocznym budżecie znajdą się jedynie środki na wykonanie projektów podłączeń, sama realizacja, zdaniem włodarza, jeżeli w ogóle będzie realizowana, to nie odbędzie się bez zaciągnięcia kolejnych wielomilionowych kredytów. Radny Krzysztof Wielgus wnioskował o zwiększenie kwoty dofinansowania klubu sportowego, o co wcześniej prosiły radnych władze klubu i zawodnicy. Radny Michał Franas postawił wniosek o przekazanie z rezerwy budżetowej 10 tys. zł na uwzględnienie wynagrodzenia dla lekarza, który miałby zastępować obecnie zatrudnionego doktora. Zdaniem radnego jest niedopuszczalne, aby podczas urlopu lekarza nie było innego medyka. Propozycja została jednogłośnie przegłosowana, podobnie jak budżet na 2011 rok. Szef komisji budżetowej Marian Grzegorski jeszcze przed głosowaniem nawiązał do słów wójta, że budżet jest trudny, trzeba zacisnąć pasa, jest wiele spraw, które rzutują na taką, a nie inną sytuację w gminie, ale jednocześnie wyraził przekonanie, że życzyłby sobie, aby w przyszłym roku budżet był bogatszy.
Dochody budżetu na 2011 rok w gminie Poświętne ogółem wyniosą: 7 mln 626 tys. 745 zł, wydatki 7 mln 565 tys. 55 zł. Na bieżące remonty dróg przewidziano jedynie 200 tys. zł, tym samym nie znajdą się w tegorocznym budżecie żadne inwestycje drogowe. W punkcie wolne wnioski jednogłośnie wybrany został członkiem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radny Michał Franas.
Kilkakrotnie podczas obrad mówiono o złej sytuacji w gminie, szczególnie w kontekście brakujących pieniędzy na subwencję oświatową, do której tylko w tym roku samorząd musi dopłacić ponad 828 tys. zł, dla porównania w 2009 r. było to 442 tys. zł. Trzeba też wspomnieć, że w 2009 roku łącznie do szkół w gminie uczęszczało 335 uczniów obecnie jest ich 312 (pięć lat temu w gminie uczyło się prawie 400 dzieci). Cztery lata temu wójt podjął działania zmierzające do reorganizacji szkół, była propozycja powołania placówek społecznych (stowarzyszeń) w Dębie i Brudzewicach, gdzie obecnie uczy się niespełna 100 uczniów w wieku 6–13 lat, jednak nie było zgody na jakiekolwiek zmiany, zarówno wśród większości radnych, jak i rodziców oraz nauczycieli tych dwóch podstawówek. W 2011 r. na oświatę, tj. trzy działające na terenie gminy Poświętne szkoły, ogółem przeznaczono 3 mln 227 tys. zł z czego otrzymano dotację w wysokości 2 mln 399 tys. zł, resztę musi pokryć gmina, do tego doszło jeszcze wyrównanie do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości ponad 180 tys. zł, co również odbiło się na budżecie gminy. Obecnie w gminie mówi się głośno, że jeżeli samorząd nie podejmie żadnych kroków, to albo placówki same wykruszą się z powodu małej ilości uczniów, albo doprowadzą do poważnych zadłużeń w kasie gminy, która od kilku lat musi dokładać setki tysięcy złotych, a prawdopodobnie za rok będzie to już przeszło milion złotych.


zyga   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (711) z dnia 25 Lutego 2011r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »