tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Bezrobocie w lutym

 
Na koniec lutego w PUP zarejestrowanych było 4.306 osób. Kobiety stanowiły 49,07% ogólnej liczby bezrobotnych, a mieszkańcy wsi 67,91%. Liczba osób bezrobotnych nie zmieniła się w lutym w porównaniu do stycznia

W lutym w czterech gminach naszego powiatu nastąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Największe spadki odnotowano w gminach Opoczno i Drzewica. Natomiast największa dynamika spadku wystąpiła w gminach Paradyż i Mniszków. W czterech gminach powiatu nastąpił wzrost ilości bezrobotnych. Największe wzrosty i najwięśzą dynamikę odnotowano w gminach Sławno i Poświętne.
W lutym w rejestrze bezrobotnych przybyło 565 osób. W porównaniu do stycznia w lutym odnotowano spadek rejestrujących się o 75 osób. Największy odnotowano wśród osób do 30 roku życia (o 16 osób). Po raz kolejny zarejestrowało się 479 osób bezrobotnych (84,78% ogółu nowo zarejestrowanych, natomiast po raz pierwszy 86 osób (15,22%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w lutym 565 osób.
W minionym miesiącu nastąpił wzrost liczby wyłączeń z ewidencji o 161 osoby w porównaniu do stycznia. 282 osoby podjęły pracę. Wzrosła o 119 osoby liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu rozpoczęcia udziału w aktywnych formach (szkolenia, staże, prace interwencyjne, zatrudnienie na utworzonych stanowiskach w ramach ich wyposażenia lub doposażenia).
W większości grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, nastąpiły spadki udziału w bezrobociu w porównaniu do stycznia. Największe spadki wystąpiły wśród osób: długotrwale bezrobotnych oraz osób do 30 roku życia. W lutym pozyskano łącznie 239 ofert pracy. Było to o 127 ofert więcej niż w styczniu. Do końca lutego 201 osób bezrobotnych objęto formami wsparcia i aktywizacji zawodowej finansowanymi ze środków Funduszu Pracy. Z zatrudnionych i zaktywizowanych bezrobotnych, największą liczbę, 122 osoby, stanowią bezrobotni odbywający staż. Następna w kolejności pod względem wielkości, to liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 38 osób. 13 osób skierowano do podjęcia pracy na utworzonych stanowiskach w ramach ich wyposażenia lub doposażenia, a 9 osób zostało objętych szkoleniami indywidualnymi.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (921) z dnia 13 Marca 2015r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »