tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Bezrobocie w listopadzie

 


Wobec utrzymującego się spowolnienia gospodarczego i związanej z nim niepewnej sytuacji na rynku finansowym oraz w innych branżach gospodarczych, pracodawcy pod koniec roku bardzo ostrożnie podejmują decyzje o zatrudnianiu nowych pracowników, przekłada się to również na ograniczanie zatrudnienia i elastyczne ustalanie poziomu wynagrodzeń. Znajduje to odbicie w kształtowaniu się sytuacji na rynku pracy.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie wyniosła 12,9% i w porównaniu do października wzrosła o 0,4 punktu procentowego. Ponieważ w okresie zimowym następuje wygaszanie prac sezonowych w wielu branżach, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje interwencję na rynku pracy polegającą na szybkim uruchomieniu środków do urzędów pracy na aktywną pomoc bezrobotnym.
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych wynikał w głównej mierze z rejestracji osób powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony, po zakończeniu prac sezonowych m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, po zakończeniu aktywnych form ? powroty do ewidencji co roku nasilają się począwszy od października.
Równocześnie urzędy pracy wyraźnie wskazują na spadek odpływu z bezrobocia, co z pewnością wiąże się z obserwowanym w kolejnym już miesiącu spadkiem liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych rzez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 48,7 tys. i w porównaniu do października spadła o blisko 30%. W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 44,9 tys. ofert pracy.
Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w listopadzie odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w przedziale od 15,6 do nawet do 43,8 % . Wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej wzrosło w warmińsko?mazurskim (o 0,6 punktu) oraz lubelskim i zachodniopomorskim (o 0,5 punktu). Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,5%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko?mazurskim (20,4%).


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 50 (805) z dnia 14 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »