tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Bezpieczniejsze dziecko w sieci

 

8 czerwca weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego dotycząca uwodzenia dzieci w Internecie, czyli child – groomingu. Zgodnie z nowymi przepisami za próbę uwiedzenia w Internecie osoby poniżej 15 roku życia w celach seksualnych lub skłaniania jej do udziału w produkcji pornografii, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Dzięki tym zmianom polscy policjanci jeszcze skuteczniej będą zwalczać pedofilię, także tę w sieci.
Teraz dzięki zmianom w przepisach funkcjonariusze będą mieli jeszcze więcej „narzędzi” do ścigania sprawców przestępstw pedofilskich. Nowelizacja zakłada między innymi zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, skierowanym przeciwko małoletnim poniżej 15 roku życia, jak również przeciwko członkom najbliższej rodziny. Wprowadzono dodatkowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia, określonego w art. 197 §3 kk poprzez dodanie w tym przepisie: przestępstwa zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 lat oraz przestępstwa zgwałcenia wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry. Kara za popełnienie tych przestępstw od 8 czerwca 2010 r. będzie wynosić minimum 3 lata pozbawienia wolności – zatem w myśl zasad prawa karnego będzie traktowana jako zbrodnia. Od 8 czerwca w kodeksie karnym pojawi się także zapis art. 191a: „Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nowelizacja w art. 200b kk wprowadza penalizację publicznego propagowania oraz pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim. Również dzięki tej zmianie policja uzyska możliwość ścigania osób, które w Internecie propagują lub pochwalają praktyki pedofilskie lub dziecięcą pornografię.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (677) z dnia 2 Lipca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »