tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Bezpieczne wakacje

 


Lato za nami - zarówno w pogodzie jak i w kalendarzu. Dzieciaki już od trzech tygodni siedzą w szkolnych ławach. Z wakacji spędzonych z rodziną czy na koloniach pozostały pamiątki i wspomnienia. Miejmy nadzieję, że dobre, bowiem letni wypoczynek powinien być przede wszystkim bezpieczny. Główna odpowiedzialność w tym względzie spoczywa oczywiście na rodzicach. Jednak w przypadku wypoczynku zorganizowanego za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odpowiadają organizatorzy. Rodzice w trosce o swoje pociechy powinni sprawdzić ich wiarygodność, a wszelkie uwagi dotyczące organizacji wypoczynku mogą zgłaszać do kuratoriów oświaty, które sprawują nadzór w tym przedmiocie.
Warunki, jakie powinni spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zasady jego organizowania i nadzorowania określa znowelizowane rozporządzenie ministra edukacji narodowej, obowiązujące od 1 marca 2010 roku. Zgodnie z jego zapisami organizatorzy muszą zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku i właściwą opiekę wychowawczą. Są zobowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Rozporządzenie szczegółowo określa, jakie podmioty mogą organizować wypoczynek, kto może być wychowawcą, ilu uczestników może pozostawać pod opieką jednego wychowawcy, jakie wymogi powinny spełniać obiekty, w których przebywają dzieci, w jakich warunków można organizować żywienie oraz jak należy postępować w razie wypadków.
Zgodnie zapisami rozporządzenia nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Aby to jednak było możliwe, przepisy obligują organizatorów wypoczynku do jego zgłoszenia. Obowiązkowi rejestracji podlega każda forma wypoczynku - kolonie, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek w miejscu zamieszkania, w tym pólkolonie, a nawet jednodniowy wyjazd. Jego organizację należy zgłosić elektronicznie (na formularzu on-line) oraz złożyć wydruk takiego zgłoszenia wraz z załącznikami u kuratora - z zachowaniem wymaganych terminów. Po spełnieniu wszystkich formalności kurator wydaje stosowne zaświadczenie o wypoczynku.
Każdy zgłoszony wypoczynek zostaje zarejestrowany w elektronicznej bazie, która jest dostępna na stronie internetowej MEN. Znajdują się w niej dane organizatora, informacje o numerach wydanych zaświadczeń, o liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Dzięki temu dostęp do danych dotyczących samego wypoczynku, jak i jego organizatora mają nie tylko służby uprawnione do przeprowadzenia kontroli, ale również rodzice. Mogą oni sprawdzić przede wszystkim, czy wypoczynek, na który planują wysłać dziecko, został w ogóle zgłoszony do kuratorium. Mają również możliwość zgłoszenia odpowiedniemu kuratorowi lub innym służbom uwag dotyczących nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.
Okazuje się jednak, że nie wszystkie podmioty organizujące kolonie, obozy, czy wypoczynek w mieście dopełniają tego obowiązku. Niestety wówczas pozostają w zasadzie poza kontrolą kuratorium. Tak było na przykład w przypadku półkolonii pod hasłem ?Wakacje z Pegazem? organizowanych w trakcie tegorocznych wakacji przez Miejski Dom Kultury. Półkolonie trwały 5 dni, wzięło w nich udział aż 100 dzieciaków w wieku od 8 do 14 lat. Były odpłatne, ich organizację dofinansował również Urząd Miejski. Nie znaleźliśmy ich we wspomnianej elektronicznej bazie wypoczynku. Brak takiego zgłoszenia potwierdzili również pracownicy piotrkowskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Półkolonie dawno się już zakończyły, trudno zatem stwierdzić, czy zorganizowano je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z pewnością nie dopełniono obowiązku ich zgłoszenia, ale, jak nam powiedziała Monika Matusiewicz, było to po raz ostatni. - Zostałyśmy wprowadzone w błąd, teraz już wiemy, że nasze półkolonie trzeba zgłaszać i od następnego roku na pewno tego dopilnuję - powiedziała.
Nie znaleźmy również żadnej informacji o zgłoszeniu wypoczynku organizowanego przez Stowarzyszenie ?Pomocna dłoń? z Tarnoszyna, w którym uczestniczyła grupa młodzieży z Opoczna.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (793) z dnia 21 Września 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »