tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Będzie więcej

 
Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno?rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczeń emerytalno?rentowych wypłacanych przez ZUS. Jest to efekt corocznej marcowej waloryzacji.
W 2015 r. waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym kwota podwyżki nie może być niższa niż:
* 36 zł ? w przypadku emerytur (ustalanych zarówno w myśl dotychczasowych, jak i zreformowanych zasad), emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w tym rent z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych), rent rodzinnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych;
* 27 zł ? w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (w tym rent z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych),
* 18 zł ? w przypadku emerytury częściowej.

Przykład
Emerytura wynosząca 28 lutego 1230,46 zł w wyniku waloryzacji jest mnożona przez wskaźnik 100,68% i wynosi 1238,46 zł, czyli jej wzrost to 8,36 zł. Jest to kwota niższa od gwarantowanej, tj. 36 zł. Emerytura zostanie podniesiona o kwotę gwarantowaną i będzie wynosiła 1266,10 zł.
ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie trzeba zgłaszać w tej sprawie wniosku. Wyższa emerytura czy renta będzie wypłacana w terminach, w których poszczególni emeryci i renciści otrzymują świadczenia. Każdy świadczeniobiorca otrzyma decyzję ZUS, w której będzie podana nowa kwota świadczenia oraz sposób jej wyliczenia.

Nowe wysokości świadczeń najniższych
Od 1 marca kwoty najniższych emerytur i rent wynoszą:
* emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna ? 880,45 zł,
* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ? 675,13 zł,
Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowią 120 proc. kwoty świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wynoszą:
* renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa ? 1056,54 zł,
* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową ? 810,16 zł.

Nowe wysokości dodatków
Marcowej waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent, które od 1 marca wynoszą:
* dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie ? 208,17 zł
* dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ? 312,26 zł
* dodatek dla sieroty zupełnej 391,26 zł
* dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego ? 208,17 zł

Nowa kwota bazowa
Od 1 marca wysokość kwoty bazowej wynosi 3308,33 zł.
Wysokości dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych, jak również wysokości najniższych świadczeń emerytalno?rentowych wypłacanych przez ZUS, po waloryzacji od 1 marca 2014 roku, opublikowane zostały na stronie internetowej www.zus.pl.
Waloryzacja świadczeń emerytalno?rentowych następuje na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


rzep   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (919) z dnia 27 Lutego 2015r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »