tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą rządzić radami

 

Na bieżący tydzień zaplanowano pierwsze w nowej kadencji sesje rad gmin (za wyjątkiem Opoczna) i Rady Powiatu. We wtorek ukonstytuowały się rady w Drzewicy, Mniszkowie i Sławnie. W środę po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Powiatu, natomiast na czwartek zwołano sesje w Poświętnem, Białaczowie, Paradyżu i Żarnowie. Do tej pory nie ma jeszcze wyznaczonego terminu pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej.
Podczas inauguracyjnych sesji radni odbierają zaświadczenia o wyborze na radnego i składają ślubowania. Wybierają także prezydia rad i w większości przypadków również składy poszczególnych komisji.

Rada Powiatu w Opocznie
Na przewodniczącego wybrano Marka Ksytę. Wiceprzewodniczącymi zostali Anna Reszelewska, która pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji, i Marcin Baranowski.

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy
Na przewodniczącą już po raz szósty wybrano Marię Teresę Nowakowską. Funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą Marian Kalużny i Marian Jaciubek. Pełne składy komisji na str. 19.

Rada Gminy w Mniszkowie
Przewodniczącym został Sławomir Pawłowski, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Na wiceprzewodniczących wybrano Jerzego Węglarskiego i Tomasza Tarnawskiego.
W Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Gospodarki Komunalnej znaleźli się: Stanisław Skorupa, Danuta Ścieglińska, Jerzy Węglarski, Barbara Ciesielska, Rafał Marszałek, Paweł Palus, Henryk Pietrzyk, Franciszek Więcławski, Tomasz Tarnawski i Agnieszka Ciach. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Paweł Palus, Franciszek Więcławski, Barbara Ciesielska i Stanisław Skorupa. W Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty i Kultury pracować będą: Agnieszka Ciach, Danuta Ścieglińska, Sławomir Pawłowski, Marian Czerczak, Sławomir Zwierzchowski, Tomasz Kuśmierski, Marian Bednarski i Rafał Marszałek. Do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska wybrano: Tomasza Tarnawskiego, Mariana Bednarskiego, Sławomira Pawłowskiego, Tomasza Kuśmierskiego, Sławomira Zwierzchowskiego, Mariana Czerczaka, Jerzego Węglarskiego i Henryka Pietrzyka.

Rada Gminy w Sławnie
Na przewodniczącego wybrano Bolesława Wiktorowicza, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Zastępcą przewodniczącego został Arkadiusz Knap.
W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Krzysztof Michalski (przewodniczący), Józef Jaworski i Dorota Gacparska. Do Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa wybrano: Stanisława Zdulskiego (przewodniczący), Stanisława Melkę (zastępca), Stanisława Fijałkowskiego i Jana Dębowskiego. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych będzie pracować w składzie: Marek Karkocha (przewodniczący), Wanda Zięba, Piotr Bajerowski i Bolesław Wiktorowicz. Z kolei w składzie Komisji Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego znaleźli się: Józef Kędziora (przewodniczący), Arkadiusz Knap, Jan Róg i Danuta Bogusławska.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (699) z dnia 3 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »