tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 

23 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego rozpocznie się XXXIV sesja Rady Powiatu, której porządek, oprócz stałych punktów, przewiduje podsumowanie konkursu na najlepszą bibliotekę publiczną w powiecie opoczyńskim w 2009 roku. Radni wysłuchają informacji: o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za rok 2009, o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie powiatu opoczyńskiego, o sytuacja domów pomocy społecznej w powiecie opoczyńskim oraz o stanie realizacji projektu współfinansowanego przez UE w PCPR.
Ponadto radni podejmą uchwały w sprawach: * zmian w budżecie na 2010 r. * ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla starosty opoczyńskiego * uchwalenia statutu powiatu opoczyńskiego * uchwalenia statutu powiatowego Urzędu Pracy * zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, hospicjum domowe) * zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej * zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-położniczej w Łasku-Kolumnie * zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń * zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację * w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy * zamiany nieruchomości * ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat opoczyński na 2010 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane * założenia rozpatrzenia skargi na działalność starosty opoczyńskiego (dotyczy nieruchomości po scaleniu).
Początek obrad godz. 10.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (662) z dnia 19 Marca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »