tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Będą radzić

 

Ciekawie zapowiada się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie, wyznaczona na 31 stycznia. Porządek obrad, oprócz punktów stałych, przewiduje: ocenę efektów działalności Straży Miejskiej, informację z przebiegu akcji odśnieżania na terenie gminy, omówienie perspektywy finansowej w oświacie na rok 2014 r., wysłuchanie sprawozdań z prac komisji Rady za rok 2013.
Ponadto radni podejmą uchwały w sprawach: * zmian w budżecie gminy na 2014 rok * ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014?2020" * zmian warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku * zmian w uchwale nr XIII/121/11 z 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania * wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką * przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bukowiec Opoczyński * przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno * ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Opoczno * zmiany planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Opoczno * zmiany uchwały nr XIII/122/11 z 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna * Karty Dużej Rodziny 3+ * przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Opoczno w celu zaopiniowania projektu jej podziału na gminę miejską i wiejską.
Obrady odbędą się w MDK, początek o godz. 9.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (864) z dnia 31 Stycznia 2014r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »