tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Będą obrady

 

We wtorek, 24 sierpnia o godz. 13.30 w sali konferencyjnej starostwa rozpocznie się XXXVII sesja Rady Powiatu.
Porządek obrad przewiduje, oprócz punktów stałych: * sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze * sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze * ocenę przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
Ponadto radni podejmą uchwały w sprawach: * zmian w budżecie na 2010 r. * określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu opoczyńskiego oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego * zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego * zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi * powierzenia gminie Białaczów niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi * szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych * zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny * zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim * zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwolnień od obowiązku realizowania tych zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat opoczyński * udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie „Dajmy szansę – program podnoszący kwalifikacje i wyrównujący wiedzę uczniów technikum” * zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 * zatwierdzenia projektu pod tytułem „Łączy nas wiele” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Sesję zakończą zapytania i wolne wnioski.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 33 (684) z dnia 20 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »