tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Anteny na przepompowniach

 
Realizacja inwestycji pn. ?Remont infrastruktury wodno?kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica?Nowym systemem zostanie objęta m.in. przepompownia w JelniDobiega końca trzecia część jednej z największych tegorocznych inwestycji gminy, mająca na celu usprawnienie pracy kanalizacji. Rozbudowę radiowej sieci telemetrycznej, monitoringu i sterowania wytypowanych przepompowni wraz z oczyszczalnią ścieków wykonuje Biuro Techniczno?Handlowe ?Bartosz? z Kielc.
Nowoczesny system telemetryczny SCADA obejmie 25 przepompowni na terenie gminy i miasta. ? Pozwoli to na stałe i dokładne kontrolowanie pracy przepompowni oraz szybkie usuwanie ewentualnych awarii sieci ? mówi Bożena Pilipczuk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy.
Monitoring i sterowanie odbywać się będzie na zasadzie bezkolizyjnego dostępu obiektów do kanałów transmisji danych. Zostanie wykorzystana technologia telefonii komórkowej GSM w trybie on?line. Z tego powodu na przepompowniach zamontowano anteny kierunkowe i aparaturę radiową.
Jak przekonują fachowcy, wprowadzany system daje możliwość stałego podglądu pracy pompowni. Po pierwsze, osoba monitorująca może w odpowiedni sposób zareagować, sterując i zarządzając pracą obiektu. Po drugie, za pomocą wiadomości tekstowych SMS zostanie powiadomiona o wystąpieniu awarii.
Centrum monitoringu mieści się w siedzibie PGKiM przy ul. Warszawskiej. Dotychczas kontrolowało pracę głównej pompowni znajdującej się przy ul. Słowackiego, ale teraz ? po zastosowaniu nowego oprogramowania i rozszerzeniu pozwolenia radiowego ? obejmie wszystkie wytypowane obiekty. W dyspozytorni rozbudowano stanowisko komputerowe i zastosowano wizualizację monitoringu. Nowe stanowisko powstało na terenie oczyszczalni ścieków. Tam pojawił się radiomodem oraz po dwa przepływomierze i tlenomierze.
Dodajmy, że w ramach zamówienia firma z Kielc wykonała jeszcze dwa zadania ? wymianę trzech pompowni przy ul. Słowackiego, które tłoczą ścieki bezpośrednio do oczyszczalni, oraz montaż filtrów antyodorowych w trzech pompowniach działających przy ulicy ul. Zdrojowej, w Strzyżowie i Zakościelu. Zgodnie z opracowaniem technicznym, po roku pracy filtrów zostaną przeprowadzone badania stężenia siarkowodoru. Wyniki zadecydują o ewentualnej potrzebie dalszego montażu zabezpieczeń antyodorowych.
BTH ?Bartosz? kończy już działania na terenie gminy i miasta. Koszt modernizacji wyniesie 526.165,71 zł, ale cała inwestycja ma wartość 1.370.021 zł przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
Jak już pisaliśmy, dwa pierwsze etapy były realizowane przez w Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji ?Piomel?. Firma z Piotrkowa Trybunalskiego wyremontowała dwa żelbetowe zbiorniki na terenie Stacji Uzdatniana Wody w Drzewicy oraz reaktor wielofunkcyjny ?hydrocentrum? przy oczyszczalni ścieków.
Nowy system monitoringu i sterowania przepompowni powinien zacząć działać w najbliższych tygodniach. O tym, jak sprawdza się w praktyce, napiszemy niebawem.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (799) z dnia 2 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »