tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Agresja wśród dzieci

 

11 października opoczyńska policja została powiadomiona o pobiciu 12 letniego ucznia przez kilku jego rówieśników. Ta informacja skłoniła nas do bliższego przyjrzenia się problemowi przemocy wśród dzieci i młodzieży.
Policjanci opoczyńskiej komendy policji systematycznie uczęszczają na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Problemy jakie najczęściej są zgłaszane przed spotkaniem to niestety zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży. Z niepokojem obserwujemy narastającą falę agresywnych zachowań wśród najmłodszych uczniów. Nawet już w pierwszych klasach szkół podstawowych zdarzają się zachowania budzące niepokój pedagogów jak też rodziców: bicie, kopanie, uderzanie kolegów czy koleżanek, szarpanie, popychanie. Warto zastanowić się nad ich przyczynami. Z naszego doświadczenia wynika, że agresja często wynika z niezaspokojonych potrzeb dziecka, jakimi bez wątpienia są potrzeba akceptacji, miłości, bliskości, bezpieczeństwa. W sytuacji kiedy dziecko czuje się niedowartościowane, nieakceptowane, lekceważone są jego potrzeby, możemy spodziewać się, iż w pewnym momencie swojego życia zacznie przejawiać zachowania agresywne. Spotykamy się wówczas z dzieckiem wybuchowym, nerwowym, stosującym przemoc fizyczną wobec rówieśników, używającym słów wulgarnych lub niszczących cudzą własność, w tym mienie szkoły. Czasami docierają do nas sygnały o kłopotach wychowawczych z dziećmi, które nie chcą wykonywać poleceń nauczyciela, które mówiąc kolokwialnie pyskują pedagogowi i mają lekceważący stosunek do szkoły, nauczycieli, rodziców, kolegów. Najczęściej podczas spotkań z uczniami to właśnie te niepokojące zachowania dzieci stają się tematem przewodnim pogadanek profilaktycznych.
Z całą pewnością ogromny wpływ na kształtowanie psychiki młodego człowieka ma to w jaki sposób spędza czas wolny. Kiedy rozmawiam z dziećmi na temat ich czasu wolnego większość z nich z rozbrajającą szczerością przyznaje, iż w dużej mierze wypełnieniem czasu wolnego jest oglądanie telewizji oraz korzystanie z gier komputerowych, niejednokrotnie przesiąkniętych agresją i przemocą. Zapracowanie rodziców lub brak pracy, alkoholizm jednego lub objga rodziców i inne przejawy zachowań patologicznych w konsekwencji prowadzą do kłopotów wychowawczych z dzieckiem. A to rodzina winna być dla dziecka kompendium wiedzy o wartościach, o obowiązujących normach społecznych, przykładem poszanowania godności innego człowieka oraz zasad współżycia społecznego.
Działania profilaktyczne realizowane przez policję, zapewne w pewnym stopniu uzupełniają rolę jaką w wychowaniu młodego pokolenia realizują szkoły i rodzina, ale zapewne nie powinny być jedynymi. Osoby nieletnie niejednokrotnie zachowują się irracjonalnie tylko dlatego aby zwrócić na siebie uwagę nas dorosłych. Jednak konflikty z prawem w tak młodym wieku mogą mieć znamienne w skutkach konsekwencje. Licznych spraw z udziałem nieletnich można uniknąć. Wymaga to pracy wielu osób, którym nie jest obojętne dobro dzieci.
Z naszego doświadczenia wynika jednoznacznie, że tylko dzięki ścisłej współpracy pomiędzy rodzicem ? szkołą ? policją, można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży. Miejmy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom zminimalizujemy na terenie naszego powiatu zjawisko przemocy rówieśniczej w szkołach.


mł. aspirant Barbara Stępień   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (747) z dnia 4 Listopada 2011r.
W dziale Zdarzenia dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »