tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Firma MATA-DACH Mateusz Łaski
oferuję ...
czytaj dalej »

Inżynier i Nauczyciel Matematyki chętnie udzieli ...
czytaj dalej »

UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Absolutny po raz kolejny

 
Wykonanie budżetu gminy za 2009 rok zdominowało obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej. Odbyły się one w czwartek, 29 kwietnia w MDK

Obrady ostatniej sesji Rady Miejskiej rozpoczęto minutą ciszy ku czci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Następnie fakty dotyczące zbrodni katyńskiej przedstawił w swoim wystąpieniu Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego.
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym radni poruszyli dwie kwestie. Jedną z nich była propozycja radnego Janusza Klimka, aby przy kościele Podwyższenia Krzyża usytuować tablicę upamiętniającą 10. rocznicę nadania honorowego obywatelstwa Opoczna Janowi Pawłowi II. W tej parafii opocznianie nie mają bowiem miejsca, gdzie mogliby zapalić znicz, złożyć kwiaty czy w inny sposób oddać hołd papieżowi Polakowi. Okazją do jej poświęcenia mogłaby być uroczystość bierzmowania, która odbędzie się w kościele Podwyższenia Krzyża św. 18 maja. Propozycję poparł radny Ksyta. Obaj podkreślali także, że nie jest to ich własna inicjatywa, przedstawiają jedynie wolę społeczeństwa. Burmistrz oznajmił, że jeśli radni tak zdecydują (choć uchwała w tej sprawie nie będzie potrzebna), to taką tablicę można wykonać. Zwrócił się jednak do radnych, aby wypowiedzieli się w tej kwestii odpowiednio wcześniej, żeby uniknąć krytykowania tej decyzji po fakcie. Z kolei radny Wroński był przeciwny pochopnemu podejmowaniu takich decyzji, pytał czemu nie omawiano tej propozycji na komisjach. Zwrócono też uwagę, że upamiętniając rocznicę nadania honorowego obywatelstwa Janowi Pawłowi II nie wypada zapomnieć o Ryszardzie Kaczorowskim, któremu honorowe obywatelstwo przyznano pięć lat temu. Sprawa pozostała otwarta.
Drugą kwestią, która nurtowała radnych było wprowadzenie kontroli nadzorczej nad wydatkowaniem środków przez kluby sportowe. Prezesów klubów sportowych, którzy otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy zobowiązano do sporządzania oświadczeń, w których będą informować o przeprowadzeniu rozeznania w cenach zakupów. Niektórzy radni uznali, że taki wymóg utrudni działalność prezesom klubów. Jak wyjaśniali burmistrz oraz sekretarz Kożuchowski taki obowiązek wynika z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i podlegają mu wszystkie podmioty, również urząd.
Nim radni przystąpili do oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, zaopiniowali wykonanie budżetu w instytucjach kultury oraz w zakładzie budżetowym gminy (pływalnia). Finansów poszczególnych jednostek nie omawiano na sesji, ponieważ debatowano nad nimi na komisjach. Dlatego nie było pytań do szefów jednostek. Jedynie radni Janusz Klimek i Jerzy Wijata mieli wątpliwości dotyczące wynajęcia kawiarni i kina w MDK. Radny Klimek, reprezentujący komisję komunalną poparł ideę wynajęcia pomieszczenia kawiarni osobie z zewnątrz, chce jednak sprawdzić czy samą procedurę przeprowadzono właściwie. Z kolei zdaniem radnego Wijaty ze statutu MDK i regulaminu organizacyjnego placówki wynika, że prowadzenie kina jest zadaniem MDK. W takiej sytuacji – w opinii radnego – powstaje pytanie, jak są realizowane konkretne zadanie jednostki.
Dyskusję na temat wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym rozpoczął radny Rożenek, pytając burmistrza czy jest zadowolony z jego realizacji. – Wykonanie budżetu omawialiśmy szeroko w styczniu, na podsumowaniu roku gospodarczego. Myślę, że na ten temat powiedziano już wszystko. Zadań było dużo, staraliśmy się je realizować, pozyskiwać jak najwięcej środków. W tej sytuacji na tak postawione pytanie odpowiadam tak, jestem zadowolony – odpowiedział burmistrz Wieruszewski. Radny Rożenek powołując się na rozmowy z mieszkańcami stwierdził, że oni nie są zadowoleni, co więcej, zobowiązali swojego radnego, aby będąc ich przedstawicielem wyraził ich dezaprobatę w głosowaniu nad absolutorium.
Swoją opinię na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu wyraził również radny Ksyta, tłumacząc jednocześnie, dlaczego nie zaopiniuje jej pozytywnie. Wymienił dwa główne powody swojej decyzji – nieefektywne pozyskiwanie środków unijnych (jego zdaniem pozyskanie około 450 zł na jednego mieszkańca gminy nie jest zadowalającym wynikiem, zwłaszcza w porównaniu z innymi gminami) oraz utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia. W odpowiedzi na wystąpienie radnego Ksyty całkowicie odmienną opinię na temat wykonania budżetu, wyraził radny Klimek. W jego ocenie gmina skutecznie pozyskiwała środki unijne, czego najlepszym przykładem jest chociażby uzyskanie dofinansowania (najwyższego w ogłoszonym konkursie) na budowę małej obwodnicy. Zwrócił również uwagę na realizowane inwestycje – Ubiegły rok był historyczny pod względem poziomu inwestycji, pod tym względem lepszego roku w historii Opoczna nie było – powiedział. Z kolei radny Rafał Kądziela po raz kolejny zwrócił uwagę na zaniedbaną południową część miasta.
Ostatecznie komisja rewizyjna zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium. W głosowaniu 12 radnych opowiedziało się za, 7 wstrzymało się od głosu. Radni pogratulowali burmistrzowi udzielonego absolutorium.
W dalszej części sesji radni podjęli szereg uchwał. Wyrazili zgodę na przejęcie, należącej do Skarbu Państwa, nieruchomości (gmina wystąpi z wnioskiem do wojewody łódzkiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 11 ha, są to działki położone w rejonie Mroczkowa Dużego, przeznaczone pod budowę dróg lokalnych), zatwierdzili zasady i stawki opłaty targowej, określili wymagania dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe, zatwierdzili nowy podział gminy na okręgi wyborcze (z zachowania dotychczasowego podziału przy zaistniałych zmianach w liczbie mieszkańców poszczególnych okręgów wynikałaby parzysta liczba radnych), zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości do 38,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w tym na realizację inwestycji finansowanych ze środków unijnych – drugi etap modernizacji układu komunikacyjnego miasta, modernizację ulic Kwiatowej, Hubala, Chopina, Starzyńskiego i Skalnej oraz budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie) i przyjęli zmiany w budżecie gminy. Przyjęli także uchwały, które do porządku obrad wprowadzono już na sesji, na wniosek burmistrza. Dotyczyły one ustalania składów osobowych komisji stałych, utworzenia obwodu głosowania w opoczyńskim szpitalu oraz wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie – dokumentację projektu należy uzupełnić o porozumienia z gminami, z terenu których PGK będzie odbierać odpady właśnie do nowo budowanego zakładu. Radni wyrazili zgodę na podpisanie stosownych porozumień, również z gminami spoza powiatu. W toku obrad radni postanowili wstrzymać się do następnej sesji z głosowaniem nad uchwałą w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych orlik. Chcą nad nim jeszcze popracować.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (669) z dnia 7 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »