tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 „Radosna szkoła”

 
Blisko 350 tys. zł trafi w tym roku do szkół powiatu opoczyńskiego w ramach rządowego programu

Wojewoda łódzki zatwierdził listę organów prowadzących, które w 2010 roku otrzymają dofinansowanie do wyposażenia miejsc zabaw w szkole lub budowy i modernizacji szkolnych placów zabaw. Środki w ramach drugiej edycji programu „Radosna szkoła” trafią również do szkół w naszym powiecie.
Spośród samorządów naszego powiatu największe środki trafią do gminy Opoczno. Przyznano jej blisko 45 tys. zł na zakup wyposażenia miejsc zabaw w szkołach oraz - jako jedynemu organowi prowadzącemu w naszym rejonie - ponad 186 tys. zł na utworzenie szkolnych placów zabaw. Jak te środki zostaną rozdysponowane?
Fundusze przeznaczone na zakup wyposażenia trafią do dziesięciu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Opoczno - do wszystkich, które o taką dotację wnioskowały w tej edycji. W zależności od liczby uczniów w klasach I-III nowe wyposażenie o wartości 6 tys. zł każde trafi do szkół w Kraśnicy, Libiszowie, Woli Załężnej, Mroczkowie Gościnnym, Januszewicach, Sielcu, Modrzewiu i w Kruszewcu. Wyposażenie o dwukrotnie wyższej wartości (po 12 tys. zł) zostanie zakupione do SP w Ogonowicach oraz do SP w ZSS nr 3. Tym samym już w drugim roku realizacji programu dotacje na zakup pomocy dydaktycznych otrzymały wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Opoczno.
Szkolne place zabaw, dzięki rządowemu dofinansowaniu, powstaną w tym roku w SP w Ogonowicach i w Dzielnej (o wartości ponad 63 tys. zł każde) oraz w ZSS nr 3 o wartości 59 tys. zł. Wnioskowali o nie również dyrektorzy placówek w Bukowcu Opoczyńskim, Modrzewiu, Woli Załężnej, Januszewicach, Libiszowie, Mroczkowie Gościnnym i w Kruszewcu, ale pieniędzy dla nich zabrakło. Zgodnie z założeniami programu w przyszłym roku placówki te zostaną dofinansowane w pierwszej kolejności.
Blisko 50 tys. zł trafi w tym roku do szkół prowadzonych przez gminę Drzewica. Zostaną one przeznaczone na zakup wyposażenia miejsc zabaw we wszystkich podstawówkach w gminie. Pomoce dydaktyczne o wartości 6 tys. zł trafią do placówek w Radzicach Dużych, Jelni, Krzczonowie, Idzikowicach, Domasznie i w Brzustowcu. Sala zabaw w SP w Drzewicy zostanie wyposażona za kwotę blisko 12 tys. zł.
Po środki rządowe w ramach „Radosnej szkoły” sięgnęły w ubiegłym roku również szkoły z terenu gminy Paradyż. Za 30 tys. zł wyposażone zostaną szkoły w Sokołowie, Przyłęku i Wójcienie (po 6 tys. zł) oraz SP w ZSS w Paradyżu (12 tys zł), czyli wszystkie szkoły podstawowe w gminie Paradyż.
Listę szkół dofinansowanych w ramach drugiej edycji programu zamyka SP w Klewie, prowadzona przez gminę Żarnów, która zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne o wartości 6 tys. zł. To druga szkoła w gminie, po SP w Żarnowie, która otrzymała dotację w ramach programu.
Program „Radosna szkoła” zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. Jego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom (klasy I-III) bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach programu szkoły mogą uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie - lub zwrot kosztów urządzenia - szkolnego placu zabaw (obejmującego, między innymi, zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego). Realizacja programu, planowana w latach 2009-2014, zakłada stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Koszt całego programu wynosi blisko 2,5 mld złotych. Na realizację programu w 2010 roku przeznaczono 150 mln zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (663) z dnia 26 Marca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »