tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 65–lecie „Żeroma” cd.

 
Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w latach 1999–2006 (ciąg dalszy)Od lewej prof. Wojciech Grochulski, prof. Barbara Świątek, dyr. Anna Caban, dyr. Robert Sędkowski


1 września 1999 roku uroczyście pożegnano wieloletnią dyrektorkę szkoły – Annę Caban. Czas, gdy kierowała szkołą zapisał się złotymi czcionkami w historii placówki. Nie może więc dziwić fakt, że pani dyrektor do dnia dzisiejszego uczestniczy w życiu szkoły i zaszczyca swą obecnością każdą uroczystość szkolną. Nowym dyrektorem Liceum został Robert Sędkowski, a na swoich zastępców powołał Barbarę Świątek i Wojciecha Grochulskiego. Tego samego dnia pracę w szkole rozpoczęli: Karina Kmita (obcenie Nojek) – nauczycielka języka angielskiego, ochotniczka z Amerykańskiego Korpusu Pokoju Whitney Zeigler – nauczycielka języka angielskiego, Halina Mikołajczyk i Anna Waśkiewicz – polonistki, Małgorzata Mróz–Duda – nauczycielka biologii, Monika Skorupa i Artur Rudzki – nauczyciele informatyki, Katarzyna Bronatek (ob. Niewadzi) i Paweł Lewandowski – nauczyciele wychowania fizycznego oraz Piotr Wasilewski – nauczyciel muzyki. Kontynuowano ceremoniał szkolny. Uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego uhonorowano nagrodami zasłużonych pedagogów. Pewną nowością stała się forma przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Z tej okazji odbył się koncert zespołu Czarno–Czarni. Równie podniosły charakter miały obchody Święta Patrona Szkoły, obchodzone 27 listopada 1999 roku. Podczas uroczystości wręczono nagrodę uczennicy Małgorzacie Zdral, która zwyciężyła w konkursie na logo szkoły, używane do dnia dzisiejszego.
W maju 2000 roku w Liceum, dzięki staraniom dyrektora Roberta Sędkowskiego, zorganizowano egzamin maturalny łączony z egzaminem wstępnym na Politechnikę Łódzką i Akademię Górniczo–Hutniczą w Krakowie. 1 września 2000 roku do grona pedagogicznego szkoły dołączyły: Aneta Gancarz – nauczycielka języka polskiego i języka włoskiego, Monika Kluska – nauczycielka języka niemieckiego, Julia Grabska – nauczycielka języka angielskiego i Anna Mazur – nauczycielka fizyki i informatyki, a w roku 2002 Aneta Wijata – nauczycielka informatyki. W roku 2002 w murach szkoły rozpoczęli naukę uczniowie Liceum Profilowanego, a w internacie rozpoczął pracę Powiatowy Ośrodek Metodyczny i Kształcenia Ustawicznego. Od 1 września 2002 roku za sprawą starań dyrektora Roberta Sędkowskiego wszystkie szkoły funkcjonujące w budynku oraz ośrodek metodyczny weszły w skład Opoczyńskiego Centrum Edukacyjnego, ale taka nazwa placówki funkcjonowała jedynie jeden rok. Kadencja dyrektora Roberta Sędkowskiego trwała do 31 sierpnia 2003 roku. Za tej kadencji w budynku szkoły otworzono punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi, szkoła wzbogaciła się o dwie pracownie informatyczne, wprowadzony był nowy kierunek kształcenia, tj. klasa o profilu humanistyczno–społecznym, w której realizowane były autorskie programy nauczania z pedagogiki i psychologii. Uczniom Liceum stworzono również możliwość uczestniczenia w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża. Zintensyfikowano realizację programu prośrodowiskowego realizowanego w Tatrzańskim Parku Narodowym w ramach tzw. zielonych szkół. Ważną innowacją, która podniosła efektywność nauczania języków obcych było wprowadzenie możliwości wyboru przez kandydatów dwóch języków obcych spośród czterech, jakie oferowała szkoła. Języków obcych uczono na dwóch poziomach zaawansowania w grupach międzyklasowych. Zasługą dyrektora był generalny remont Internatu, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To również za sprawą decyzji władz samorządowych i dyrektora Roberta Sędkowskiego podjęto decyzję o budowie i przygotowano projekt hali sportowej.
1 września 2003 roku w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004. Część oficjalną rozpoczął nowo wybrany dyrektor Eugeniusz Łączek. Wicedyrektorami placówki, która nosiła nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie zostali: Barbara Świątek, Małgorzata Mróz–Duda oraz Robert Sędkowski. Do grona pedagogicznego dołączył nauczyciel wychowania fizycznego Robert Bodasiński. Od roku 2003 szkoła podjęła szeroko pojęte działania o charakterze profilaktycznym. Między innymi przystąpiła do akcji „Szkoła bez przemocy i narkotyków” ogłoszonej przez Dziennik Łódzki. Spośród 238 szkół z województwa łódzkiego certyfikaty otrzymały 23 szkoły, w tym Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Od 2004 roku, z inicjatywy wicedyrektorki Małgorzaty Mróz–Dudy szkoła rozpoczęła organizację dnia otwartego, na który zapraszała uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu opoczyńskiego w celu zapoznania ich z kierunkami kształcenia i aktualną ofertą edukacyjną. 3 września 2005 roku, po dwóch latach budowy, dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli wychowania fizycznego i władz powiatowych, oddano do użytku długo oczekiwaną halę sportową. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Eugeniusz Łączek, odbierając z rąk wicewojewody łódzkiego, Artura Ostrowskiego, flagę olimpijską z Aten. Uroczystość otwarcia zgromadziła licznych gości, wśród których byli: posłowie na Sejm, władze wojewódzkie, samorządowe różnych szczebli oraz władze Kuratorium Oświaty.
Kolejnym sukcesem Szkoły było zdobycie Certyfikatu „Szkoła z klasą”, który z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego 27 września 2005 roku odebrali: Eugeniusz Łączek i Małgorzata Mróz–Duda. „Żeromski” stał się tym samym jedyną wówczas szkołą powiatu opoczyńskiego w ten sposób uhonorowaną przez redakcję Gazety Wyborczej. Wyróżnienie przyznano za wysoką jakość nauczania i wychowania uczniów. 19 listopada 2005 roku w placówce obchodzono niezwykłą uroczystość – jubileusz 60–lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, szkoły wchodzącej w skład ZSO w Opocznie. Uroczystości miały niezwykle podniosły charakter. Na 60 urodziny szkoły licznie przybyli absolwenci, pedagodzy, uczniowie, reprezentanci władz miejskich, powiatowych i liczni sponsorzy. Wspomnieniom i łzom wzruszenia nie było końca. Podsumowaniem całodniowych uroczystości był bal absolwentów.
Za kadencji dyrektora Eugeniusza Łączka w szkole utworzono klasę o kierunku medycznym, w której realizowano autorski program nauczania biologii opracowany i wdrożony przez Małgorzatę Mróz–Dudę. Kierunek ten do dnia dzisiejszego cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych. W tym czasie szkoła otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską sprzęt komputerowy pozwalający na stworzenie kolejnej pracowni specjalistycznej. „Żeromski” był wówczas jedyną szkołą ponadgimnazjalną powiatu opoczyńskiego, która otrzymała sprzęt tak wysokiej klasy. W marcu 2006 roku przyszedł kolejny spektakularny sukces. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących uzyskało pierwsze miejsce w rankingu liceów województwa łódzkiego za wysokie wyniki kształcenia, za liczne wdrożone programy autorskie, za ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz sukcesy absolwentów kontynuujących naukę na prestiżowych kierunkach studiów wyższych. Z sukcesu cieszyła się cała społeczność szkolna. Sukces był tym większy, że pozostałe szkoły z regionu zajęły dalekie miejsca. Kadencja dyrektora Eugeniusza Łączka zakończyła się 31 sierpnia 2006 roku, a 1 września 2006 roku rok szkolny uroczyście rozpoczęła Małgorzata Mróz–Duda, nowa dyrektorka szkoły. O działalności i osiągnięciach placówki od tego momentu w następnym numerze TOP–u
Przypominamy wszystkim absolwentom, że 29 maja obchodzony będzie jubileusz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.
Skrócony program uroczystości:
11.00 – msza w kościele pw. św. Bartłomieja
12.30 – uroczystości w hali sportowej szkoły


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (670) z dnia 14 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »