tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 35 lat Muzeum Regionalnego w Opocznie

 


W tym roku mija 35 lat działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie. Wydaje się, że nie tak dawno obchodziliśmy jubileusz 30?lecia, a tu już kolejne pięć lat minęło. Rocznica może nie okrągła, jubileusz skromny, ale warto przypomnieć w kilku słowach o tej jedynej tego typu placówce muzealnej na terenie powiatu opoczyńskiego.
Muzeum Regionalne utworzone zostało w 1976 r. na podstawie art. 50 ust. z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, zarządzeniem nr 16/76 naczelnika miasta i gminy z dnia 23 lipca 1976 r. nadano statut. Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 27 marca 2001 r. nadano, uzgodniony z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego statut, obowiązujący do dzisiaj.

Cele i zadania Muzeum
Do podstawowych zadań muzeum należy: gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych wymienionych dyscyplin, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych, zabezpieczanie i konserwacja muzealiów i w miarę możliwości zabezpieczania stanowisk archeologicznych, organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych, prowadzenie działalności oświatowej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych, publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swej działalności.

Organizacja Muzeum Regionalnego
Dział etnografii (gromadzi i naukowo opracowuje zbiory w zakresie sztuki ludowej, rolnictwa, rzemiosła oraz materiały obrazujące kulturę społeczną i duchową). Dział archeologii i numizmatyki gromadzi i naukowo opracowuje zbiory w zakresie kultury materialnej dawnych społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem terenu objętego działalnością muzeum. Dział historii i historii sztuki gromadzi i naukowo opracowuje materiały historyczne szczególnie dotyczące dziejów ziemi opoczyńskiej z uwzględnieniem walk o wyzwolenie narodowe i społeczne oraz gromadzi i naukowo opracowuje zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego i in. Dział naukowo?oświatowy koordynuje i kieruje działalnością popularyzatorską, organizacją wystaw czasowych objazdowych, oprowadzaniem po wystawach oraz prowadzi dokumentację historii muzeum), biblioteka naukowa.

Działalność Muzeum
Jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego Muzeum współpracuje aktywnie i uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Wspólnie przygotowywaliśmy wiele przedsięwzięć dla mieszkańców miasta, regionu i gości, w szczególności tych o tematyce patriotycznej. Zorganizowało wiele wystaw czasowych w swojej siedzibie oraz w innych instytucjach (muzeach, domach kultury, bibliotekach itp.). Wystawy te pochodziły z różnych muzeów polskich, zbiorów prywatnych oraz zbiorów własnych. Ekspozycje obejmowały bardzo zróżnicowaną tematykę z zakresu historii, etnografii, przyrody, kultur pozaeuropejskich, geologii i innych dziedzin.
Wystawom tym niejednokrotnie towarzyszyły sesje naukowe, na których głos zabierali m.in. pracownicy naukowi wielu wyższych uczelni i pracownicy muzeów. Muzeum Regionalne w Opocznie było organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów z wybranych dziedzin sztuki ludowej, przeprowadziło również wiele lekcji muzealnych o tematyce historyczno?etnograficznej jak również organizowało pokazy pracy twórczej. Pracownicy Muzeum przyczynili się do powstania wielu publikacji dotyczącego regionu opoczyńskiego.

Oferta kulturalna:
Muzeum Regionalne oprócz realizowania zadań statutowych współorganizuje uroczystości patriotyczne, konkursy etnograficzne, pokazy pracy twórczej, kiermasze twórców ludowych, promocje publikacji regionalnych. Podstawą działalności są organizowane wystawy stałe i czasowe. Wystawy stałe dotyczą historii i etnografii regionu opoczyńskiego, a także sztuki, archeologii i in. Ekspozycje czasowe pochodzą z wielu placówek muzealnych i kulturalnych z całej Polski. W roku wystawienniczym jest ich około sześć o różnorodnej tematyce. Mieszkańcy gminy Opoczno, a w szczególności uczniowie okolicznych szkół mają możliwość, dzięki naszej działalności, zobaczenia ekspozycji z innych części Polski i świata. Warto dodać, że przedstawiane wystawy w ciągu 35?letniej działalności placówki dotyczyły i pochodziły z wszystkich kontynentów świata i poruszały niezwykle różnorodne tematy. Muzeum Regionalne jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy, a także powiatu opoczyńskiego.
W muzeum odbywają się lekcje muzealne, które mają na celu przybliżenie bogatej historii naszego miasta i regionu, a także zanikających zwyczajów i obrzędów opoczyńskiej wsi. Muzeum Regionalne organizuje corocznie kilka wystaw ze swoich zbiorów w innych muzeach i instytucjach kulturalnych. Głównym celem takich ekspozycji jest zaprezentowanie w innych miejscach w kraju naszej bogatej tradycji.
Muzeum uczestniczy w wielu projektach etnograficznych dokumentujących piękno naszego regionu, a także historycznych (m.in. współpraca z IPN, Muzeum Holocaustu z Izraela, Ambasadą Węgier, Fundacją Polsko?Niemiecki Pojednanie, Kancelarią Prezydenta RP ? organizacja dożynek w Spale, współpraca ze środowiskiem kombatanckim, kołami gospodyń wiejskich, placówkami muzealnymi i stowarzyszeniami). Dzięki bogatym zbiorom bibliotecznym opoczyńskiego muzeum powstaje wiele prac magisterskich, licencjackich i innych, które w szczególności dotyczą Opoczyńskiego. Zdecydowana większość kopii tych prac trafiła do zbiorów tej placówki.
Od dwóch lat Muzeum Regionalne w Opocznie jest organizatorem inscenizacji historycznych, które przyciągają widzów i pasjonatów z całego kraju. Muzeum posiada własną grupę rekonstrukcji historycznych, która specjalizuje się w odtwarzaniu działań z okresu II wojny światowej. Wśród nowych ofert placówka może pochwalić się: ?Niedzielą w muzeum? ? specjalne dni z atrakcjami dla widzów, ?Nocą w muzeum? ? w ramach ogólnopolskiej akcji, organizacją wielu imprez okolicznościowych. Z inicjatywy muzeum powstają filmy dokumentalne i dokumentujące działalność placówki m.in. ?Oni wciąż pamiętają? ? wspomnienia opocznian z okresu II wojny światowej i ?Ślady ? poszukiwanie śladów po opoczyńskich Żydach?.
Muzeum od tego roku posiada swoją stronę internetową www.muzeumopoczno.pl, na której można znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące tej placówki.
Muzeum Regionalne w Opocznie od samego początku swego istnienia za swój główny cel wzięło gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie wszelkiej wiedzy na temat zwyczajów, obrzędów i bogatej kultury ludowej tej ziemi. Eksponaty, które przez ponad 30 lat zgromadzono w muzeum mają na celu przede wszystkim zachowanie w świadomości społeczeństwa bogactwa materialnego tego regionu. Nasza placówka prowadzi i od lat ma wypracowane przeróżne formy działalności, które przyczyniają się do popularyzacji kultury ludowej, zarówno w gminie Opoczno, ale i w zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, a nawet zagranicznym. We współpracy z naszą placówką wiele twórczyń ludowych uczestniczy w pokazach i warsztatach w wielu miejscach w Polsce.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (721) z dnia 6 Maja 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »